life, technology

Neviditelní pomocníci.

V tomto týdnu představila společnost Apple chytré hodinky a mě zaujalo, kolik senzorů tyto hodinky obsahují a kolik jich ještě obsahovat mají. Podle dostupných informací se v tuto chvíli jedná o senzory měření srdečního tepu a akcelerometr, ale s dalšími senzory typu barometr, biometrické senzory, atd., prý Apple počítá v dalších verzích hodinek. Je jasné, že na informacích ze senzorů budou veškeré nositelné zařízení stejně závislé, jako je tomu dnes v případě autonomních, nebo centrálních řídicích systémů v našich domácnostech. Zamýšleli jste se někdy nad všemi těmi senzory, které nám pomáhají? Máte představu o tom, jaké typy senzorů se dnes běžně v domácnostech vyskytují a k čemu všemu nám slouží? V následujícím článku vám popíšu různé typy senzorů a jejich možnosti využití. Díky naměřeným hodnotám z těchto senzorů, dokážou totiž řídicí systémy změnit nastavení a provoz jednotlivých technologií ve vaší domácnosti, čímž ušetří váš čas, vaše peníze, ale také dohlídnou na bezpečnost členů vaší rodiny.

Senzor (z anglického sensor, tentýž význam mají nepřejaté výrazy čidlo nebo snímač) je obecně zdroj informací pro nějaký řídící systém (například mozek), v užším slova smyslu technické zařízení (součástka), které měří určitou fyzikální nebo technickou veličinu a převádí ji na signál, který lze dálkově přenášet a dále zpracovat v měřicích a řídících systémech. Nejčastěji jde o elektrický signál (časový průběh napětí nebo proudu); pokud měřená veličina není elektrická, hovoříme o elektrickém měření neelektrické veličiny. Tuto přesnou definici senzoru jsem si vypůjčil z Wikipedie

Základní typy senzorů pro zjišťování povětrnostních podmínek

Nejedná se o sestavu klasické meteorologické stanice, ale o jednotlivé senzory, které využijete pro změření základních meteorologických údajů a následné zabezpečení vašich domů či ochranu instalovaných technologií před nežádoucími povětrnostními vlivy.

Senzor větru

Senzor větru využijete nejvíce při silnějším větru, kdy na základě naměřené hodnoty dokáže systém chytrého domu zcela automaticky vytáhnout předokenní žaluzie, nebo markýzu a tím je ochrání před poškozením i když nejste zrovna doma.

Dešťový senzor

Využití dešťového senzoru má také své opodstatnění ve vaší domácnosti. Určitě byste neradi našli svůj dům, či byt vytopený jen kvůli tomu, že jste zapomněli zavřít střešní okna. Nebo, proč by se měla spouštět závlaha zahrady, když zrovna prší? Způsobů využití dešťového senzoru je mnoho a navíc i tato maličkost dokáže ochránit váš majetek a ušetří vám dost peněz.

Světelný senzor

Světelný senzor zajišťuje měření intenzity světla jak v interiéru tak exteriéru. Údaje, které senzor naměří, následně zpracovává řídící jednotka, která ovládá připojené technologie. V noci se může například jednat o tyto funkce:

 • Automatické osvětlení okolí domu a přístupových cest po soumraku;
 • Rozsvícení automatického osvětlení schodiště, nebo po příchodu domů může systém automaticky rozsvítit interiérové světla dle vašeho nastavení;
 • Kontrola, případně uzavření otevřených garážových vrat po soumraku;
 • Automaticky stáhne před okenní žaluzie;
 • Vypnutí interkomu na vstupní brance pro zamezení bezdůvodného buzení, atd.

Další typy vnitřních a venkovních senzorů

Teplotní senzor a senzor vlhkosti

Teplotní senzory se používají pro měření vnitřní i venkovní teploty. Naměřené hodnoty z teplotních senzorů můžou sloužit například pro regulaci tepla v jednotlivých místnostech, ne jenom v zimním období. Naměřené hodnoty z teplotních senzorů se využívají také v letním období, pro automatické zatažení před okenních žaluzií v případě, že by mohlo dojít k přehřátí interiéru vlivem slunečného záření. Na trhu je mnoho různých typů teplotních senzorů, například teplotní senzory v kombinaci se senzorem vlhkosti, které najdou své využití zejména v saunách, nebo také senzory teploty vody, které najdou své využití třeba pro měření teploty vody v bazénech, či výřivkách.

Teplotní senzory v kombinaci s dalšími typy senzorů a systémem chytrého domu vám ušetří hodně peněz za energie v mnoha běžných situacích, tak například:

 • Po otevření okna se topení v místnosti automaticky vypne, nebo se teplota sníží
 • Po zatopení v krbu, či krbových kamnech se topení automaticky vypne, nebo se výkon topení upraví tak, aby teplota v místnosti dosahovala nastavené komfortní teploty
 • Pokud nedojde k pohybu v místnosti po nastavený čas, teplota v místnosti se automaticky sníží, po vstupu do místnosti se automaticky zvýší
 • Po zapnutí alarmu se teplota v místnostech sníží a naopak po vypnutí alarmu se topení zapne na plný výkon, dokud teploty v jednotlivých místnostech nedosáhnou nastavených hodnot, které senzory teplot zaznamenají a předají systému chytrého domu

Senzor kvality vzduchu a CO2

Senzor kvality vzduchu slouží k měření hodnot a následné automatické řízení výkonu ventilace pouze podle znečištění vzduchu. V případě pasivních domů je tento typ senzoru zcela nepostradatelný. I u starších domů má své opodstatnění a kvalita vzduch v interiéru, či přítomnost nebezpečného CO2 by se neměla v žádném případě podceňovat zejména v garážích a kuchyních. Zejména díky senzoru CO2 můžete předejít nebezpečnému požáru v domácnosti a zachránit sebe i ostatní členy rodiny.

Senzor zaplavení

Každou domácnost může překvapit řada nepříjemných událostí, které nelze předvídat. Takovou nepříjemnou událostí může být silná bouřka s následným přívalovým deštěm, nebo lokální záplavy, čehož následkem může být nechtěné vniknutí vody do objektu a způsobení velkých škod. K zaplavení objektu, či místnosti může také dojít při poruše pračky, myčky na nádobí, poruše zásobníku teplé vody, nebo po náhlém zvýšení tlaku ve vodovodním řádu a následné havárii. Ve všech takových případech pomáhá senzor zaplavení zmírnit následky takové události. Okamžitá informace o výskytu vody vám umožní provést patřičná opatření a tím minimalizujete škody na vašem majetku.

Ultrazvukový senzor

Ultrazvukový senzor slouží k zjišťování přítomnosti odrazového materiálu a k zjišťování vzdálenosti. Jednoduše řečeno, ultrazvukový senzor můžete využít například v garáži při parkování vozidel, kde nemáte dost místa. Ultrazvukový senzor najde své uplatnění také při měření výšky hladiny vody ve studni, nádržích dešťové vody, či měření výšky hladiny odpadních šachtách. Aplikací pro využití ultrazvukového senzoru je mnoho a dnes to není nijak zvlášť nákladné, takže ho můžete instalovat třeba do poštovní schránky a jakmile vám do ní pošťák hodí zásilku, tak vás systém na ní upozorní, třeba SMS zprávou.

Senzor přítomnosti, pohybový senzor

Senzory přítomnosti se dnes vyrábí a jsou dostupné v různých tvarech a provedeních. Tyto senzory můžou v chytrém domě zastávat několik funkcí najednou. Dnes tyto senzory nespouštějí pouze alarm při pohybu nečekaných návštěv, ale informace z nich dokážeme využít i v mnoha dalších případech:

 • Světla – po příchodu do místnosti nemusíte vždy mačkat tlačítko abyste si rozsvítili. Zvláště v noci, kdy jenom potřebujete navštívit záchod, nebo máte plné ruce věcí, které potřebujete uložit ve sklepě, je tato funkce automatického rozsvícení světel přímo skvělá. Nebo naopak, můžete pohybový senzor využít k automatickému vypnutí světel, když se nikdo v místnosti po určitý čas nehýbe, tak proč platit drahou energii.
 • Hudba, multi-room systém – představte si, že ráno vstanete, vejdete do koupelny např. v čase 6:00 až 8:00 a začne vám hrát vaše oblíbená hudba, nebo se vám spustí rádio s ranními zprávami. I k zapnutí hudby vám dnes stačí pohybový senzor.
 • Jednoduchý dozor – v noci sledujete televizi a v pokojíku v horním patře vám spí dítě. Pokud se dítě vzbudí a pohybový senzor zaznamená aktivitu v pokojíku, systém chytrého domu vás může na tuto skutečnost upozornit například rozblikáním světla v obývacím pokoji.
 • Regulace topení – v době nepřítomnosti lze teplotu v dané místnosti snížit, nebo vypnout.

Toto je pouze pár příkladů možností jak využít pohybové senzory. Pokud už je máte, nebo jsou již součástí instalace systému chytrého domu, byla by škoda naplno nevyužít jejich potenciál.

Biometrický senzor

Jeho využití najdete zejména u přístupových systémů. Může se jednat o snímač otisku prstu, nebo také o snímač duhovky, nebo celé tváře. Biometrické senzory se využívají pro získání biometrických dat jedince a jeho identifikaci. Získané data se porovnají s uloženými daty v řídicí jednotce a pokud se data shodují, automaticky se otevřou např. vstupní dveře. Někteří výrobci dnes biometrickými senzory osazují své tradiční výrobky a například v zámku s klikou můžete najít také zabudovaný senzor otisku prstu, nebo kamera na brance dnes může být napojena na systém, který umožní identifikovat jedince podle duhovky jeho očí. Protože některé z biometrických senzorů lze dnes „obelhat“, jsou do nich integrované další podpůrné funkce, jako jsou například – měření tepu, měření teploty, nebo i jiné fyzikální vlastnosti lidského těla. V některých případech není výjimkou také využití kombinace několika biometrických senzorů.  Komu by se poskytování biometrických dat nezamlouvalo, může u přístupových systémů využít i jiná řešení, například v podobě numerické klávesnice, nebo bezkontaktní RFID kartou, či magnetickou kartou, které jsou dnes nejvíce využívané v komerčních budovách a hotelích.

Okenní a dveřní kontakt

Stejně jako u pohybových senzorů, tak i okenní a dveřní kontakty, dnes nejsou součástí pouze alarmu. Okenní kontakt dnes může informaci o otevřeném okně, že se větrá, předat prostřednictvím systému chytrého domu regulátoru topení, který topení zavře, čímž můžete snížit náklady za vytápění. Dveřní kontakt může najít uplatnění třeba u sauny, kdy chcete zamezit vzdálenému zapnutí sauny v případě otevřených dveří, nebo si představte situaci, kdy žaluzie na terasu jsou zatažené, a chcete na terasu vyjít. Nebudete přece nejdřív žaluzie vytahovat, ale stačí když dveře na terasu otevřete a dveřní kontakt předá prostřednictvím systému chytré domácnosti povel žaluzii aby se vytáhla.

Závěrem

Člověk má několik smyslů – zrak, sluch, chuť, čich, hmat, ale kolik smyslů můžou mít senzory? Senzory se dnes vyskytují v různých oblastech lidské činnosti čím dál víc. Senzory dnes potkáte doslova na každém kroku. Najdete je v dopravních prostředcích, na ulicích, v budovách, mobilních telefonech, nebo třeba ve zmiňovaných hodinkách. Firmy čím dál víc přemýšlí nad integraci senzorů také do sportovních pomůcek, zdravotnických pomůcek, hygienických pomůcek, oblečení, atd. Budoucnost nám určitě přinese nové typy senzorů, které dokážou přesněji a mnohem rychleji měřit fyzikální, nebo technické veličiny, které nadřazené systémy bez čekání změří, analyzují a vyhodnotí. Už dnes některé společnosti oznámili velké pokroky například ve výzkumu analýzy hlasu, nebo analýzy DNA. Bude to zajímavé sledovat, ale máme se na co těšit?

Share this Story

Related Posts

One Comment

 1. Risma

  07/04/2019 at 7 PM

  thank you for sharing

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About sorryman

Vítejte na mém blogu! Publikuji zde články o tématech, které mě zajímají a promítám v nich své osobní zkušenosti, zážitky, pocity. Jsem pouze jeden z mnoha blogerů a nemusíte se mnou ve všem souhlasit,. Budu však rád, když se na oplátku s vlastními zkušenostmi podělíte s ostatními.

Facebook

Šmíruj mě!